Website Survey

Lawhelp.org/DCWashington DC

Văn Phòng Tư Vấn và Giới Thiệu Luật Di Trú

Authored By: D.C. Bar Pro Bono Center
Read this in:
Amharic / አማርኛ
English
Spanish / Español
French / Français
Korean / 한국어
Mandarin Chinese / 官話
Contents

Information

Phòng Luật mở cửa cho tất cả mọi người. Nếu quí vị có thắc mắc gì về luật di trú của Hoa Kỳ, quí vị có thể gặp riêng luật sư để nói chuyện về vấn đề pháp lý của mình và xin tư vấn. Tất cả các dịch vụ đều MIỄN PHÍ. Quí vị có thể sẽ được giới thiệu tới một tổ chức khác để gặp luật sư khác có thể giúp quí vị. Nếu quí vị được giới thiệu đi chỗ khác, văn phòng của chúng tôi không thể hứa rằng quí vị sẽ có một luật sư ở tổ chức đó.

For more information, click on your language below to download a flyer:

Download