Website Survey

Văn Phòng Tư Vấn và Giới Thiệu Luật Di Trú

Hướng Dẫn và Tư Vấn Pháp Lý Từ Xa về Vấn Đề Nhập Cư

Buổi Hướng Dẫn và Tư Vấn Pháp Lý Trực Tiếp về Vấn Đề Nhập Cư của Trung Tâm Hỗ Trợ Pháp Lý Miễn Phí D.C. Bar ngày 6 tháng Sáu đã bị hủy bỏ do COVID-19. Xin vui lòng xem dưới đây để biết các hỗ trợ khác hữu ích cho quí vị.

  • Thứ Hai - Thứ Năm, Tháng Chín 20-23, 2021
  • Mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều.
  • 202-780-2573

Xin vui lòng gọi số 202-780-2573 để gặp nhân viên Trung Tâm Hỗ Trợ Pháp Lý Miễn Phí D.C. Bar. Nếu chúng tôi có thể giúp quí vị, quí vị sẽ được nối máy với một luật sư tình nguyện để được tư vấn pháp lý ngắn gọn.

Đại diện pháp lý sẽ không được cung cấp thông qua dịch vụ này.


Văn Phòng Pháp Lý tiếp nhận bất kỳ ai có các thắc mắc về luật nhập cư của Hoa Kỳ, bất kể người đó sống ở đâu. Chúng tôi có thể giới thiệu quí vị tới luật sư khác để tư vấn trực tiếp cho quí vị về vấn đề pháp lý của quí vị và cho quí vị lời khuyên.
Mọi dịch vụ đều miễn phí và bảo mật.

Quí vị có thể được giới thiệu tới tổ chức khác để xem luật sư của họ có giúp quí vị được không. Nếu quí vị được giới thiệu đi nơi khác, chúng tôi không đảm bảo tổ chức đó sẽ có luật sư giúp quí vị.

Xin vui lòng chuẩn bị sẵn các giấy tờ liên quan tới vấn đề pháp lý của quí vị trước khi gọi điện.

For more information, click on your language below to download a flyer:

Xin lưu ý: Gọi số điện thoại trên không đảm bảo quí vị sẽ được trợ giúp. Chúng tôi trợ giúp bằng tất cả các ngôn ngữ. Xin vui lòng yêu cầu thông dịch khi được nối máy với nhân viên của chúng tôi.

Back to top