LawHelp.org/HILawHelp.org/HI

Hawaii Disability Rights Center (Tagalog)

Authored By: Hawaii Disability Rights Center
Read this in:
Chuukese / Chuuk
English
Spanish / Español
Ilocano / Ilokano
Korean / 한국어
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Samoan / Gagana Samoa
Vietnamese / Tiếng Việt
Contents

Information

Introduksyon: Kasaysayan at Misyon

Ang Sentro ng Karapatan ng mga may Kapansanan sa Hawaii ang naatasang sistema upang magbigay ng Proteksyon at Tulong sa mga may kapansanan, at Programa ng Pagtulong sa mga Kliyente. Ito ay itinatag noong 1977 bilang korporasyong ‘nonprofit’, upang protektahan at ipaglaban ang mga karapatan pantao, sibil at legal man, ng mga may kapansanan.

May pitong batas pederal na nagbibigay sa HDRC ng kapangyarihang ipatupad ang mga batas upang protektahan ang mga mayroon ng kapansanan mula pagkabata, kapansanan sa pag-iisip/pag-uutak, at lahat ng iba pang uri ng kapansanan. Tinutulungan ng HDRC ang mga may kapansanan. Ang tinatawag na kapansanan ay ang mga taong may limitasyon sa: pag-iistima sa sarili, paggalaw-galaw sa paligid, kakayahang mabuhay ng nagiisa, kakayahang kumita para sa sarili, pag-aaral, sarilingdireksyon, o pang-uunawa at pagpapahiwatig/pakikipagsalita sa iba. 

Download

Last Review and Update: Sep 21, 2018